متقاضیان گرامی

  کلیه خدمات ثبت شرکت ، ثبت برند و ثبت صورتجلسه تغییرات توسط موسسه ثبتی و حقوقی داته ، به صورت کاملا تخصصی و در حضور موکلین انجام می گردد.
  هزینه های درج شده در جدول، هزینه ی خدماتی است که این موسسه به شما عزیزان ارائه میدهد.
  سایر هزینه ها نظیر چاپ روزنامه رسمی، چاپ روزنامه کثیرالانتشار و ... که با توجه به نوع آگهی و نوع روزنامه مشخص می گردد، به عهده ی متقاضی محترم خواهد بود.
  همچنین در صورت درخواست متقاضی جهت مراجعه وکیل این موسسه به اداره ثبت شرکت ها، 70 هزار تومان بابت وکالت وکیل به هزینه های درج شده اضافه می گردد.

خدمات موسسه

هزینه خدمات (تومان)

مدت زمان انجام

ثبت شرکت سهامی خاص

160 هزار تومان

2 ساعت

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

140 هزار تومان

2 ساعت

ثبت تغییرات شرکت ها

هزینه ثبت تغییراتی که نیاز به بیش از یک صورتجلسه داشته باشند، باید محاسبه گردد

100 هزار تومان

2 ساعت

اخذ کد اقتصادی

200 هزار تومان

24 ساعت

ثبت برند و علامت تجاری

400 هزار تومان

24 ساعت

دریافت کارت بازرگانی

200 هزار تومان

24 ساعت

پلمب دفاتر

 • 50 برگی : 60 هزار تومان

 • 100 برگی: 95 هزار تومان

 • 200 برگی: 130 هزار تومان

2 ساعت