آرشیو روزانه: ژانویه 1, 2018

کد اقتصادی

کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی: با توجه به اینکه فعالیتهای اقتصادی به صور گوناگونی در حال انجام است لازم است فعالین در زمینه های اقتصادی شناسایی گردند تا مورد حمایت‌های دولت قرار گیرند .  از سوی دیگر بر اعمال اقتصادی و تجاری آنها نظارت لازم صورت گیرد تا از انجام فعالیتهای غیر مجاز …

مشاهده بیشتر »

مقالات

مقالات موضوع های مربوط به ثبت شرکت : خدمات مالی و حسابداری اخذ مجوز ثبت شرکت خارجی در ایران اخذ کد اقتصادی اخذ پلمب دفاتر قانونی مدارک مورد نیاز اخذ پلمب دفاتر مراحل اخذ پلمب دفاتر ثبت اختراع مراحل ثبت اختراع مدارک ثبت اختراع مزایای ثبت اختراع ثبت شرکت در …

مشاهده بیشتر »

ثبت شرکت خارجی

ثبت شرکت خارجی

روش ثبت شرکت خارجی: به شرکت هایی که در ممالک خارج تشکیل و به واسطه تاسیس شعبه در ایران به تجارت مشغول اند ،‌ شرکت خارجی گفته می شود. چنین شرکت هایی طبق قانون ثبت شرکت ها ملزم به رعایت نظم ، تحت نظارت دولت بوده است و باید به …

مشاهده بیشتر »