آرشیو روزانه: ژانویه 2, 2018

مدارک لازم اخذ کد اقتصادی

مدارک لازم اخذ کد اقتصادی

مدارک لازم اخذ کد اقتصادی کپی برابر اصل مدارک ثبتی از قبیل ، آگهی تاسیس و تغییرات ، اساسنامه و اظهارنامه (شرکت سهامی خاص) و آگهی تاسیس و تغییرات ،اساسنامه ، تقاضانامه و شرکتنامه (شرکت با مسئولیت محدود) کپی برابر اصل مدارک هویتی مدیران(شناسنامه و کارت ملی )

مشاهده بیشتر »

مراحل اخذ کد اقتصادی

مراحل اخذ کد اقتصادی

مراحل اخذ کد اقتصادی: اخذ کد اقتصادی همراه با ثبت شرکت و اخذ کارت بازرگانی برای اشخاصی که به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری می‌پردازند، ضروری است؛ بنابراین با توجه به مقررات مربوط واحدهای ذی‌صلاحِ وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام می‌شود.

مشاهده بیشتر »