صفحه اصلی / اقدامات پس از ثبت

اقدامات پس از ثبت

مدارک مورد نیاز اخذ پلمب دفاتر

مدارک مورد نیاز اخذ پلمب دفاتر

مدارک مورد نیاز اخذ پلمب دفاتر به شرح زیر میباشد: مدارک اشخاص حقیقی: 1- کپی کارت ملی متقاضی  2- کپی پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی مدارک اشخاص حقوقی: 1- کپی کارت ملی مدیر عامل و مهر شرکت 2- کپی روزنامه تاسیس شرکت

مشاهده بیشتر »

مراحل اخذ پلمب دفاتر

مراحل اخذ پلمب دفاتر

مراحل اخذ پلمب دفاتر قانونی: ابتدا باید به سامانه ثبت شرکت ها به نشانی " http://irsherkat.ssaa.ir " قسمت پلمب دفاتر تجاری مراجعه فرمایید. درصورتی که متقاضی اخذ پلمب شخص حقوقی باشد، باید از قسمت اطلاعات متقاضی ، نوع متقاضی را شخص حقوقی انتخاب نمایید.

مشاهده بیشتر »

پلمب دفاتر قانونی

پلمب دفاتر قانونی

پلمب دفاتر : موسسات و شرکت هایی که مشمول قوانین مالیاتی هستند ، موظف اند نسبت به پلمپ دفاتر مالیاتی خود اقدام نمایند ، به عبارت دیگر باید دفاتر قانونی را از سازمان امور مالیاتی کشور بصورت پلمب شده دریافت نمایند. این دفاتر شامل دفتر روزنامه ، دفتر کل و دفتر …

مشاهده بیشتر »

مدارک لازم اخذ کد اقتصادی

مدارک لازم اخذ کد اقتصادی

مدارک لازم اخذ کد اقتصادی کپی برابر اصل مدارک ثبتی از قبیل ، آگهی تاسیس و تغییرات ، اساسنامه و اظهارنامه (شرکت سهامی خاص) و آگهی تاسیس و تغییرات ،اساسنامه ، تقاضانامه و شرکتنامه (شرکت با مسئولیت محدود) کپی برابر اصل مدارک هویتی مدیران(شناسنامه و کارت ملی )

مشاهده بیشتر »

مراحل اخذ کد اقتصادی

مراحل اخذ کد اقتصادی

مراحل اخذ کد اقتصادی: اخذ کد اقتصادی همراه با ثبت شرکت و اخذ کارت بازرگانی برای اشخاصی که به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری می‌پردازند، ضروری است؛ بنابراین با توجه به مقررات مربوط واحدهای ذی‌صلاحِ وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام می‌شود.

مشاهده بیشتر »