صفحه اصلی / تغییرات شرکت

تغییرات شرکت

تبدیل شرکت

تبدیل شرکت

 تبدیل شرکت : یعنی تبدیل ماهیت شرکت مثلاً از سهامی خاص به مسئولیت محدود و بالعکس تبدیل شرکت تغییر شکل آن است تغیر شکل شرکت موجب نمی شود که شخصیت حقوقی آن زایل و دوباره ایجاد شود. طبق بخشنامه ۹۲/۹۰۵۳۶ مورخ ۲۶/۰۵/۹۲ اداره ثبت شرکتها تبدیل نوع شرکتها به نوعی دیگر …

مشاهده بیشتر »

ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت شامل:تبدیل شرکت،انحلال شرکت،تغییر نام شرکت،نقل و انتقال سهام،افزایش و کاهش سهام،تغییر آدرس شرکت است.تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت است که طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره بنا به ضرورت هایی صورت می گیرد.

مشاهده بیشتر »

نقل و انتقال سهام شرکت

نقل و انتقال سهام شرکت

 نقل و انتقال سهام شرکت نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی صورت می پذیرد که حالات زیر را برای آن می توان متصور شد. خارج شدن یک سهامدار از شرکت و واگذاردن سهام خود به اعضای دیگر شرکت خارج شدن یک سهامدار از شرکت و واگذاردن سهام خود به …

مشاهده بیشتر »

تغییر موضوع شرکت

تغییر موضوع شرکت

تغییر موضوع شرکت شرکت ها می توانند موضوع فعالیت خود را تغییر داده و یا به موضوع قبلی موضوعاتی را الحاق کنند. در واقع اعضای یک شرکت در صورت صلاح دید می توانند موضوع و یا هدف شرکت خود را تغییر دهند. مجمع عمومی فوق العاده تجمعی از صاحبان سهام …

مشاهده بیشتر »

تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت  اشخاص حقوقی، ( شرکت ها ) می توانند نام خود را تغییر دهند. این تغییر می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که به لحاظ حقوقی مهم نیست. در تغییر نام شرکت شماره ثبت شرکت و تاریخ ثبت آن بدون تغییر خواهد ماند. اسامی شرکت ها باید چه …

مشاهده بیشتر »

انحلال شرکت

انحلال شرکت

انحلال شرکت پایان کار یک شرکت را انحلال آن می گویند و دارایی جمعی را از حالت مشاع بیرون آورده و بین شرکا تقسیم می گردد. البته این امر در صورتی امکان پذیر است که حساب طلبکاران شرکت رسیدگی شده باشد.  انحلال شرکت قبل از موعد در صلاحیت مجمع عمومی …

مشاهده بیشتر »