خانه

کلیات ثبت تغییرات شرکت

کلیات ثبت تغییرات شرکت

کلیات ثبت تغییرات شرکت و تنظیم و تدوین انواع صورتجلسات یک شرکت پس از ثبت،می تواند تغییراتی را در مواردی از اساسنامه و یا هر آنچه مربوط به شرکت است ایجاد کند. منظور از تغییرات و تصمیمات شرکت ها،تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت است که طی مجمع عمومی عادی یا مجمع …

مشاهده بیشتر »

کلیات رتبه بندی

کلیات رتبه بندی

کلیات رتبه بندی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شرکت ها به دو گروه مشاور و پیمانکار دسته بندی میشوند. اخذ رتبه برای شرکت های مشاور رتبه بندی 3، 2، 1 تعریف شده است که 3 پایین ترین رتبه و 1 بالاترین رتبه است و برای شرکت های پیمانکاری اخذ …

مشاهده بیشتر »

کلیات ثبت شرکت

کلیات ثبت شرکت

کلیات ثبت شرکت پایه و اصول درست یک فعالیت اقتصادی در هر کشوری مستلزم انجام مراحل قانونی ثبت شرکت و اطلاع رسانی درست کارکرد آن فعالیت به اداره مالیات می باشد. ثبت شرکت بصورت صحیح و با در نظر گرفتن تمامی نکاتی که شروع یک فعالیت اقتصادی به آن نیاز …

مشاهده بیشتر »

موسسه ثبتی و حقوقی اوستا

موسسه اوستا

  به خود می بالیم که نخستین و برترین مجموعه در عرصه ثبت شرکت ها در تهران هستیم. خداوند را سپاسگزاریم که در این عرصه باعث رشد و ایجاد اشتغال برای همکاران نوظهور گشته ایم. لذا به متقاضیان محترم توصیه می شود قبل از عقد قرارداد در این رابطه با …

مشاهده بیشتر »