صفحه اصلی / مقالات (صفحه 7)

مقالات

پلمب دفاتر قانونی

پلمب دفاتر قانونی

پلمب دفاتر : موسسات و شرکت هایی که مشمول قوانین مالیاتی هستند ، موظف اند نسبت به پلمپ دفاتر مالیاتی خود اقدام نمایند ، به عبارت دیگر باید دفاتر قانونی را از سازمان امور مالیاتی کشور بصورت پلمب شده دریافت نمایند. این دفاتر شامل دفتر روزنامه ، دفتر کل و دفتر …

مشاهده بیشتر »

مدارک لازم اخذ کد اقتصادی

مدارک لازم اخذ کد اقتصادی

مدارک لازم اخذ کد اقتصادی کپی برابر اصل مدارک ثبتی از قبیل ، آگهی تاسیس و تغییرات ، اساسنامه و اظهارنامه (شرکت سهامی خاص) و آگهی تاسیس و تغییرات ،اساسنامه ، تقاضانامه و شرکتنامه (شرکت با مسئولیت محدود) کپی برابر اصل مدارک هویتی مدیران(شناسنامه و کارت ملی )

مشاهده بیشتر »

مراحل اخذ کد اقتصادی

مراحل اخذ کد اقتصادی

مراحل اخذ کد اقتصادی: اخذ کد اقتصادی همراه با ثبت شرکت و اخذ کارت بازرگانی برای اشخاصی که به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری می‌پردازند، ضروری است؛ بنابراین با توجه به مقررات مربوط واحدهای ذی‌صلاحِ وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام می‌شود.

مشاهده بیشتر »

کد اقتصادی

کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی: با توجه به اینکه فعالیتهای اقتصادی به صور گوناگونی در حال انجام است لازم است فعالین در زمینه های اقتصادی شناسایی گردند تا مورد حمایت‌های دولت قرار گیرند .  از سوی دیگر بر اعمال اقتصادی و تجاری آنها نظارت لازم صورت گیرد تا از انجام فعالیتهای غیر مجاز …

مشاهده بیشتر »

مقالات

مقالات موضوع های مربوط به ثبت شرکت : خدمات مالی و حسابداری اخذ مجوز ثبت شرکت خارجی در ایران اخذ کد اقتصادی اخذ پلمب دفاتر قانونی مدارک مورد نیاز اخذ پلمب دفاتر مراحل اخذ پلمب دفاتر ثبت اختراع مراحل ثبت اختراع مدارک ثبت اختراع مزایای ثبت اختراع ثبت شرکت در …

مشاهده بیشتر »

ثبت شرکت خارجی

ثبت شرکت خارجی

روش ثبت شرکت خارجی: به شرکت هایی که در ممالک خارج تشکیل و به واسطه تاسیس شعبه در ایران به تجارت مشغول اند ،‌ شرکت خارجی گفته می شود. چنین شرکت هایی طبق قانون ثبت شرکت ها ملزم به رعایت نظم ، تحت نظارت دولت بوده است و باید به …

مشاهده بیشتر »