صفحه اصلی / بایگانی برچسب: رتبه بندی شرکت

بایگانی برچسب: رتبه بندی شرکت

رتبه بندی شرکت

رتبه بندی شرکت

رت به بندی شرکت اخذ رتبه بندی شرکت چیست؟ اخذ رتبه و یا گرید ، معیاری برای تعیین صلاحیت کیفیت و کمیت پیمانکاران در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است که توسط معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اتخاذ می گردد.  شرکت ها از نظر …

مشاهده بیشتر »