صفحه اصلی / بایگانی برچسب: مدارک مورد نیاز اخذ پلمب دفاتر

بایگانی برچسب: مدارک مورد نیاز اخذ پلمب دفاتر

مدارک مورد نیاز اخذ پلمب دفاتر

مدارک مورد نیاز اخذ پلمب دفاتر

مدارک مورد نیاز اخذ پلمب دفاتر به شرح زیر میباشد: مدارک اشخاص حقیقی: 1- کپی کارت ملی متقاضی  2- کپی پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی مدارک اشخاص حقوقی: 1- کپی کارت ملی مدیر عامل و مهر شرکت 2- کپی روزنامه تاسیس شرکت

مشاهده بیشتر »