صفحه اصلی / بایگانی برچسب: مراحل اخذ پلمب دفاتر

بایگانی برچسب: مراحل اخذ پلمب دفاتر

مراحل اخذ پلمب دفاتر

مراحل اخذ پلمب دفاتر

مراحل اخذ پلمب دفاتر قانونی: ابتدا باید به سامانه ثبت شرکت ها به نشانی " http://irsherkat.ssaa.ir " قسمت پلمب دفاتر تجاری مراجعه فرمایید. درصورتی که متقاضی اخذ پلمب شخص حقوقی باشد، باید از قسمت اطلاعات متقاضی ، نوع متقاضی را شخص حقوقی انتخاب نمایید.

مشاهده بیشتر »