صفحه اصلی / بایگانی برچسب: نکات مهم علامت تجاری و صنعتی

بایگانی برچسب: نکات مهم علامت تجاری و صنعتی

نکات مهم علامت تجاری و صنعتی

 نکات مهم علامت تجاری و صنعتی

 نکات مهم علامت تجاری و صنعتی علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصوير، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غير آن كه برای امتياز و تشخيص محصول صنعتی، تجاری يا فلاحتی اختيار شود. داشتن علامت تجاریاختياری است مگر در مواردي كه دولت آن را الزامی قرار …

مشاهده بیشتر »