ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی:

به لحاظ عضویت دو نوع شرکت تعاونی داریم:

عضویت در شرکت تعاونی عام برای عموم آزاد است و موسسین شرکت باید برای تامین قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش سها م شرکت ، سهام شرکت را به عموم عرضه کند.

عضویت در شرکت تعاونی خاص برای گروهی خاص مانند کارگران ، کارمندان ، کشاورزان ، ایثارگران و نظایر اینها آزاد است.

نکات زیر در خصوص شرکت های تعاونی باید رعایت شود:

  • در تابلو و سربرگ های شرکت تعاونی ، باید عنوان تعاونی بطور خوانا قید شود.
  • برای واحدهای صنفی در شهرستانها و هر واحد کارمندی و کارگری فقط یک شرکت تعاونی در هرموضوع فعالیت تشکیل می شود.
  • شرکتهای تعاونی با بیش از پانصد عضو و اتحادیه هایی که تعداد اعضا تعاونی های عضو آنها بیش از دو هزار عضو باشد، تعاونی بزرگ نامیده می شود.

مدارک لازم برای تشکیل شرکت تعاونی:

  1. کپی شناسنامه و کارت ملی هیئت موسس و کلیه سهامداران
  2. کپی مدارک تحصیلی هیئت موسس
  3. گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت هیئت موسس
  4. گواهی عدم سوء پیشینه هیئت موسس
  5. امضای اساسنامه و فرم های مربوطه

 

[WPSM_SERVICEBOX id=766]

 

 

فهرست
جهت مشاوره ...
ارسال از طریق واتس اپ