آثار و فواید اخذ رتبه شرکت:

مزایای رتبه بندی شرکت

همانطور که در پست های قبلی اشاره شد ، رتبه بندی شرکت نوعی مقیاس برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران برتر در ارائه خدمات می باشد. در واقع برای اجرای هر پروژه باید توان شرکت های دارنده گواهی صلاحیت ، طبق ضوابط آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران، توسط دستگاه های اجرایی زیربط ارزیابی شود.

از جمله مزایای رتبه بندی شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • شرکت ها و سازمان های دولتی باید با شرکت هایی که دارای رتبه اند قرارداد منعقد کنند.
 • شرکت های پیمانکاری برای شرکت در مناقصات دولتی می بایست دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری باشند.
 •  سرمایه گذار با آگاهی کامل از رتبه بندی شرکت ها و توان فنی و مالی آن ها می تواند در انتخاب شرکت مناسب برای انجام پروژه خود تصمیم بهتری اخذ نماید.
 • رتبه بندی شرکت ها در صنایع گوناگون می تواند نمای کلی از وضعیت شرکت های مختلف نسبت به هم و نقاط ضعت و قوت آن ها باشد.
 • هر شرکتی برای عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی به رتبه بندی نیاز دارد، به عبارت دیگر مراکز دولتی اجازه ندارند با شرکت هایی که رتبه ندارند قرارداد ببندند.

شرایط عمومی تعیین صلاحیت و دریافت گواهی رتبه  شرکتها:

 • ثبت شردن شرکت در سازمان ثبت شرکت ها http://irsherkat.ssaa.ir
 • واجد شرایط بودن و داشتن امتیازات لازم برای تعیین صلاحیت در رتبه مورد نظر مطابق ضوابط و دستورالعملهای لازم
 • عدم سوء پیشینه حرفه ای
 • عدم اشتغال به کارمندی هیچ کدام از مدیران
 • سابقه کار مفید و مرتبط مدیرعامل و اعضای هیات مدیره
 • امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره و پرسنل فنی امتیاز آور فقط در یک شرکت پیمانکاری یا مشاور یا طرح ساخت محاسبه گردد.

 

 

 

 

[WPSM_SERVICEBOX id=1013]
فهرست
جهت مشاوره ...
ارسال از طریق واتس اپ