سهامی عام

سهامی عام

ثبت سهامی عام:

در شرکت های سهامی عام، اجازه فروش سهام به عموم مردم را دارند و مردم با مراجعه به بانک در زمان پذیره نویسی مراجعه و برگه تعهد سهم را امضا و وجوه معینه را به حساب شرکت واریز می نمایند.

 

خصوصیات شرکت سهامی عام:

 1. حداقل تعداد اعضا برای تشکیل شرکت سهامی عام پنج نفر است.
 2. در این نوع شرکت ها سرمایه شرکت توسط موسسین و عموم مردم تامین می شود.
 3. سهم سرمایه موسسین نباید کمتر از 20 درصد از سرمایه شرکت باشد.
  توجه: طبق ماده شش قانون تجارت، اظهارنامه به انضمام طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضا کلیه موسسین رسیده باشد با قید روزنامه کثیرالانتشار منتخب، به اداره ثبت شرکت ها تحویل و رسید دریافت شود.
 4. رسید سپرده نقدی و درصورتیکه بخشی از آن در قالب تعهد غیر نقدی باشد اسناد مالکیت مربوطه در همان بانکی که واریز نقدی در آن انجام شده، تحویل و گواهی بانک به ضمیمه اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت ها تحویل داده شود.
 5. از مبلغ مذکور فوق سی و پنج درصد باید به صورت نقدی توسط موسسین تامین شود و در حسابی با عنوان ” شرکت سهامی عام در شرف تاسیس ” نزدیکی از بانک ها سپرده شود.
 6.  پس از ثبت شرکت سهامی عام، سهام آن در بورس داد و ستد می شود.

مدارك لازم ثبت شركت سهام عام:

 1.  دو نسخه از اظهارنامه
 2. دو نسخه از اساسنامه
  توضيح: اينكه از طرح اساسنامه اين مجلد مي توان بعنوان اساسنامه استفاده نمود ودر اين مرحله در ماده ٦ اساسنامه سرمايه اي كه در هنگام پذيره نويسي تعهد شده به اضافه ٢٠% سرمايه تعهد شده توسط موسسين قيد گردد.
 3. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين
 4. دو نسخه صورتجلسه هيات مديره ( تعداد مديران حداقل پنج نفر ميباشد)
 5. آگهي دعوت مجمع موسسين در روزنامه تعيين شده
 6. فتوكپي شناسنامه مديران ( در مورد اشخاص حقوقي ارائه برگ نمايندگي الزامي است )
 7. گواهي بانكي مبني بر واريز حداقل ٣٥% سرمايه شركت
 8. ارائه مجوز (يا موافقت اصولي يا مجوز از مراجع ذيصلاح در صورت نياز)
  توجه :
  1. حداقل سرمايه مبلغ پنج ميليون ريال باشد.
  2. حداقل ٢٠% سرمايه تعيين شده توسط موسسين تعهد گردد و ٣٥% از ميزان تعهد شده پرداخت گردد.
  3. اظهارنامه و طرح اساسنامه و طرح اعلاميه پذيره نويسي به امضاي موسسين رسيده باشد.
  4. اخذ وارائه مجوز از مراجع ذيصلاح در صورت نياز

 

 

 

 

[WPSM_SERVICEBOX id=770]
فهرست
جهت مشاوره ...
ارسال از طریق واتس اپ